28.12.07

Teens and Social Media: The use of social media gains a greater foothold in teen life as they embrace the conversational nature of interactive online

64 % teenagerů ve věku od 12 do 17, kteří používají internet, vytváří a sdílí některou formu online obsahu, v roce 2004 to bylo pouze 57 %. Z uživatelů internetu 35 % dívek má blog, chlapců ale jen 20%, 54 % dívek sdílí fotografie, chlapců jen 40%. Chlapci vynikají jen v tvorbě videa: sdílí ho 19 %, dívek jen 10%. Výsledky průzkumu Pew Internet & American Life Project jsou k dispozici ke stažení jako PDF.

Žádné komentáře: